UNICAT-IVR

Unicat-IVR Vodafone Türkiye ve Turkcell'de toplam 1000 port kapasiteyine ulaşmış olarak müşterilerine servis sağlamaktadır.

Etkileşimli sesli bilgi sistemi Unicat IVR, operatorlerin SS7 sistemleri ile entegre şekilde çalışan, yoğun çağrı trafiği durumlarında performans kriterleri göz önünde bulundurularak ve güvenliklendirilmiş şekilde çalışan bir çağrı merkezi alt yapısıdır.

Unicat IVR’da kullanılan esnek çağrı merkezi kurgu tanımlama yöntemleri sayesinde, çağrı merkezi uygulamalarını hayata geçirmek haftalar yerine saatler sürmektedir.

Unicat IVR altyapısı da diğer D-CAT, CT ürünleri gibi, Aculab ürünleri ile tam entegre şekilde çalışmaktadır.

UniCAT cCORE

Aculab Prosody serisi kartları kullanan, GSM öperatörü ile entegre olup inbound/outound çağrıları yöneten anabileşen.

UniCAT Service Manager

UniCAT cCORE'a gelen çağrılar ile ilgili senaryoları uygulayan ana servis yönetici bileşeni.

UniCAT ETL

Servisler çalışırken üretilen servis verisini raporlama altyapısına kısa aralıklarla aktaran bileşen.

UniCAT Rapor Uygulaması

Operasyonel sistemden aktarılan canlı verilerin kullanıcı/grup yetkilendirmeleri sayesinde doğru kimliklere ulaştırıldığı web uygulaması