Data Pipeline

Bir kaynaktan başka bir kaynağa veri aktarırıken onun kaliteli olması günümüzün veri odaklı firmalarında en kritik işlemlerden biridir. İyi ve yararlı bir analiz elde ancak…

ETL

ETL, (Extract, Transform, Load) “Çıkar, Dönüştür, Yükle” anlamına gelen ve genellikle bir veya birden fazla veri tabanında tutulan verileri bir veri ambarına aktarmakta kullanılan yöntemdir.…