ETL

ETL, (Extract, Transform, Load) “Çıkar, Dönüştür, Yükle” anlamına gelen ve genellikle bir veya birden fazla veri tabanında tutulan verileri bir veri ambarına aktarmakta kullanılan yöntemdir.…